Ikat – Grey Napkin
Ikat – Teal Napkin
Ikat – Teal Runner
Ikat – Yellow Napkin
Ikat – Yellow Runner
Linen – Sea Green Napkin
Linen – Sea Green Runner
Linen – Terracotta Napkin
Linen – Terracotta Runner